חדשות

מקומות אחרונים לסמינרים הטרוגניים בחו"ל מטעם העמותה לקידום מודעות חברתית

הכשרת ראשי קבוצות מטעם העמותה לקידום מודעות חברתית –ינואר 2019

הודעה בדבר העתקת משרדי העמותה לרמת גן - דצמבר 2018

שינוי במועד הודעת ביטול לפני יציאה לסמינר לימודי בחו"ל

קבוצה מבית חולים פאדה פוריה בביקור בבי"ח שבסלוניקי יוון (יוני 2017)

התפרצות מחלת החצבת באירופה - המלצות משרד הבריאות (5.17)

משרד החוץ ממליץ לישראלים לוודא אם התרופות אותן הם נוטלים, מותרות לשימוש בגיאורגיה (מאי 2017)

עובדי מדינה ישראלים פשטו על סין: "ללמוד מהם" כתבתו של איתמר אייכנר Ynet - 15.6.16

יום עיון - הכנה לסמינר בסין (אוקטובר 2016)