בסרטון  הבא אריאל יעקובי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, נואם בוועידת
הפדרציה האמריקאית של עובדי הממשל (ארה"ב, פברואר 2017)