באנר פורים

עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן  - 1.1.18


בהתאם להסכם המסגרת מיום 18.4.16 בין ההסתדרות הכללית החדשה והמעסיקים במגזר הציבורי, תעודכן התוספת השקלית לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
החל מיום 1.1.18 תעודכן התוספת בשיעור 0.2%.

לפירוט הסכומים בחוזר הממונה על השכר

 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים