הודעה מאת מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המדינה – דורון קרני בעניין הסדר הארוחות (30.11)


אתמול אחר הצהריים, התקיימה בלישכתו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי  ישיבה בעניין הסדר הארוחות, שיחל לפעול ביום ראשון הקרוב ה-3.12.17.

בישיבה השתתפו אפי מלכין סגן בכיר לממונה על השכר, מר חנן לזימי, ראש ענף משרדי ממשלה באגף השכר, מר אריאל יעקובי - יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר ארז אופינקרו - עוזר ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה ומזכיר ארצי והחתום מטה.

בפגישה הובהרו העניינים שלהלן:

1. עובד האוכל במזנון המשרד - ינהג כפי שנהג עד היום.

2. עובד האוכל במזנון של משרד ממשלתי אחר ( לדוגמא עובד משרד האוצר שמחליט לאכול במזנון בבניין ג׳נרי או עובד בגבעת שאול שמחליט לאכול במזנון של משרד החינוך), ינהג כפי שנהג עד היום.

3 . עובד המזמין מהחוץ ואוכל במשרד הממשלתי, זמן הארוחה יהיה על חשבון שעות העבודה (כנהוג כיום).

4. לגבי עובד שמחליט לצאת החוצה לאכול במסעדות שבהסדר. התחלנו לגבש יחד נוהל ואולם הנוהל טרם הבשיל להסכמות מחייבות ולכן בשלב זה היציאה תהיה על חשבון העובד. הוחלט שנסיים ההדברות בעניין זה לא יאוחר מחודש ימים.

5. חשוב ביותר ! הוטל על כל סמנכ״ל לניהול ההון האנושי להודיע לממונה על השכר ולבקש אישור לגבי יציאה לארוחה מחוץ למשרד (בעיקר במקומות קטנים ). אנא דרבנו את ועדי העובדים לוודא שאכן הסמנכ״לים פועלים בהתאם.
ההנחיה של אריאל היא שבמידה והסמנכ״ל לא פועל כך, יש לפנות אלינו בדחיפות בעניין זה.
נבקשכם להביא האמור לעיל לידיעת ועדי העובדים.

בברכה,
דורון קרני
מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים