קצובת הבראה לשנת 2017

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 16.5.17, החל מיום 1.6.17 התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 424 ₪ ליום.
 
שיעור הקצובה לפי תקנון שירות המדינה (תקשי"ר)
שיעור קצובת ההבראה והנופש הוא בשיעור שווה למחיר בעד יום הבראה, כפול במספר הימים המפורטים להלן, לפי מספר שנות העבודה של העובד :
 
מספר שנות שירות
מספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות
7
מהשנה ה-4 עד ה-10
9
מהשנה ה-11 עד ה-15
10
מהשנה ה-16 עד ה-19
11
מהשנה ה-20 עד ה-24
12
*מהשנה ה- 25  ואליך
13
 
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים