קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות החל מיום 1.4.18


בהתאם למוסכם עם הסתדרות עובדי המדינה, יקוצר שבוע העבודה בשירות המדינה בחצי שעה ויהיה שבוע עבודה בן 42 שעות. יום העבודה של יום חמישי  יקוצר בחצי שעה ויעמוד על 8 שעות עבודה בלבד.

תחולת ההוראה מיום 1.4.18

להנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים