מכתבו של אריאל יעקובי בדבר המשך תנאים מיטיבים עם חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (14.2)

 
המשך מתן תנאים מיטבים לעובדי המדינה שבפנסיה צוברת בהתאם להסכם שבין הסתדרות עובדי המדינה לחברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.  לפירוט  התנאים ראה מכתבם של יו:"ר הסתדרות עובדי המדינה - אריאל יעקובי ומנכ"ל  מיטב דש.
 
 
כזכור, קרן הפנסיה "מיטב דש" נבחרה על ידי הסתדרות עובדי המדינה כמומלצת לעניין חסכון פנסיוני של עובדי המדינה. הבחירה נעשתה לאחר ביצוע הליך תחרותי שלווה בידי אנשי מקצוע מובחרים ולאחר מו"מ שתוצאותיו הביאו לגביית דמי ניהול הנמוכים ביותר בשוק הפנסיה לטובת עובדי המדינה:
0.45  - מדמי הגמולים 
ו-0.045 מהצבירה
 
יודגש כי האמור נכון לגבי עובדי המדינה המבוטחים בקרן פנסיה צוברת.
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים