תשלום מקדמה לעובדים שנפגעו ברכיב "קצובת נסיעה" בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית (27.9)


לאחר דין ודברים בעניין הרפורמה בתחבורה הציבורית בין יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר אריאל יעקבי, לבין סגן בכיר לחשב הכללי, מר יוסי איצקוביץ, והמשנה לממונה על השכר, מר יוסי כהן, סוכם כי עד לגיבוש פתרון כולל ומוסכם בנושא, עובדים ש"נפגעו" ברכיב קצובת הנסיעה, באופן שקצובת הנסיעה ששולמה להם בחודש דצמבר 2015 הופחתה כעת ביותר מ – 14.5% יקבלו מקדמה באופן שה"פגיעה" תצומצם לשיעור של 14.5% מגובה קצובת הנסיעה המקורית ששולמה להם בחודש דצמבר 2015.

מוקדם יותר הועברה הנחיה בנושא למלם וכן הודעה לחשבי שכר ע"י מטה השכר באוצר, על פיהן נדרש להעביר מקדמות בגין הפחתת קצובת הנסיעה.

המקדמה תשולם החל מחודש אפריל 2017 (מועד ההפעלה / ההפחתה) ועד וכולל משכורת חודש אוקטובר 2017.

למען הסר ספק, מדובר בעובדים בשירות המדינה שנקלטו לפני 1.1.2016.

שימת לבכם כי לאור מועד העברת ההנחיה (סמוך לתשלום שכר חודש ספטמבר 2017), ייתכן ויווצרו עיכובים בהעברת המקדמות.

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים