קצובת ביגוד לשנת 2019 - במגזר הציבורי


בהתאם לחוזר מנכ"ל האוצר והממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום 17.6.19, יש לעדכן את קצובת הביגוד החל מיום 1.7.19 בכ-1.5%, להלן סכומי קצובת הביגוד המעודכנים:

רמה 3 - 1,540 ש"ח

רמה 4 - 2,150 ש"ח.

לחוזר הממונה על השכר

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים