קצובת נסיעה - החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה - אריאל יעקובי מבקש לפרסם את חוזר הממונה על השכר והוראות הביצוע  של ההסדר שהוסכם לאחר הידברות בין ההסתדרות ומשרד האוצר בנושא החזר הוצאות נסיעה.

נושא החזר הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית עלה בעקבות השינויים שעלו מהחלת הרפרמה על ידי  משרד התחבורה ומטרת המתווה לצמצם את הפגיעה בקצובת הנסיעה המשולמת לעובדים.

 

לחוזר הממונה על השכר והוראות ביצוע

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים