הסכם שכר לעובדי רשות המסים (3.12.17)

ההסכם שנחתם לאחר כשנה של משא ומתן, כולל תוספות שכר בגובה 9% ויחול על קרוב ל-6,000 העובדים המועסקים בשירות המדינה ברשות המסים *** התוספות יחולקו לעובדים באופן דיפרנציאלי, הן כתוספת אחוזית והן כתוספת שקלית, וזאת לחיזוק העובדים ברמות הנמוכות של סולם השכר וצמצום הפערים בין הקבוצות השונות של העובדים *** 

לחיצת ידיים לאחר החתימה: משה אשר ,אבי ניסנקורן, אריאל יעקובי ועוד
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר דיאא אסדי, מנהל רשות המסים משה אשר וראשי הוועדים ברשות המסים (בהם: יו"ר הוועד הארצי של עובדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ואדים אבנשטיין, יו"ר הוועד הארצי של עובדי מכס ומע"מ רן סופר ויו"ר ועד עובדי שע"מ דודו דורון), חתמו הערב (א') על הסכם ביניים המשפר את תנאי העסקתם של קרוב ל-6,000 עובדי רשות המסים, מכל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות, ובכלל המערכים, בהם: מע"מ, מס הכנסה ויחידת הסמך שע"מ (שירותי עיבוד ממוכנים). בנוסף לשותפים שלקחו חלק במעמד חתימת ההסכם, להבנות בין הצדדים שותף גם מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד שהיה שותף מוביל בניהול המו"מ מול נציגות העובדים.
 
ההסכם שתוקפו ל-3 שנים, מעגן תוספת של 9% לשכר העובדים. התוספת תחולק לעובדים באופן דיפרנציאלי, הן כתוספת אחוזית והן כתוספת שקלית שתתעדכן לפי מדד המחירים וזאת לצורך חיזוק העובדים ברמות הנמוכות של סולם השכר וצמצום הפערים בין הקבוצות השונות של העובדים.הוחלט כי חלוקת התוספת תתבצע בשלוש פעימות לאורך תקופת ההסכם, כאשר הפעימה הראשונה הינה בתוקף רטרוקאטיבי החל מה-1.1.2017, ושתי פעימות נוספות, שהקרובה ביניהן תיכנס לתוקף כבר ב-1.1.2018 ופעימה נוספת בתחילת שנת 2019.
 
כחלק מן ההבנות המעוגנות בהסכם, הצדדים הסדירו גם הזכאות לתוספת פשיעה חמורה, המשולמת לעובדים העוסקים בפעילות מודיעינית וחקירתית, תוך הרחבת הזכאות לתוספת זו ליחידות נוספות שבעבר לא קיבלו אותה. העילה למתן התוספת ליחידות נוספות, בהן יחידות שונות באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, נעוצה בשינוי מודל ההפעלה של הרשות, כך שכל יחידות החקירות יטפלו בפשיעה מאורגנת ויחול עליהם ההסכם הקיים.
 
לצד תוספות השכר, הצדדים הסכימו ביניהם גם על נוהל רוטציה שיונהג ברשות המסים על מנת לאפשר לרשות לבצע סבב תפקידים בתוך היחידות ובין היחידות במערך, גם בקרב קבוצות העובדים המשתייכים לדרג הניהולי הזוטר. סבב התפקידים, הן בתפקידי השטח והן בתפקידי המטה, יונהג על פי נוהל רוטציה ייחודי שייקבע על ידי הנהלת הרשות, נציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה.
 
במסגרת ההסכם, הצדדים התחייבו להמשיך לנהל משא ומתן בדבר ההשלכות של איחוד אגפי רשות המסים, תוך התייחסות, בין היתר, לתנאי העסקה אשר יחולו על העובדים במסגרת הסכם עבודה חדשני, ככל שיבוצע איחוד של פעילויות אגפי רשות המיסים בעתיד. יודגש, כי במקרה בו המדינה תודיע כי היא חזרה בה מכוונתה לבצע את האיחוד כאמור, הצדדים ימשיכו בניהול המו"מ על הסכם שכר חדשני ברשות. במקביל לכך, ובהתאם להסכמות, צפוי לצאת פיילוט של משרד חדש מאוחד ברשות, אשר יוקם בעיר שבה אין שירותי מס ויכלול תחת קורת גג אחת את אגפי מס הכנסה והמע"מ.
 
בליווי המו"מ ובגיבוש ההסכם השתתפו: מזכיר חטיבה ארצי ומ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המדינה דורון קרני, מזכיר ארצי ועוזר ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד ארז אופינקרו, מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות שי בירן וכלכלנית האגף מאיה וסרמן, מנהל תחום באגף השכר באוצר יוני פת וסמנכ"ל בכיר למינהל משאבי אנוש ברשות המסים כפיר חן. היועצים המשפטיים שליוו את ההליך הם: עורכות הדין קרן קלפר ומאיה פרנקו מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועורכי הדין רבקה רבלו ודן שורקי מהלשכה המשפטית של אגף השכר במשרד האוצר.
 
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך על ההסכם אמר במעמד החתימה כי: "ההסכם מחזק את מעמד עובדי רשות המסים, אשר ממלאים תפקיד חשוב ומשמעותי בהגנת אזרחי המדינה מפני נזקי הפשיעה כלכלית. תוספות השכר משקפות את ערכי השוויון ונותנות מענה לעלייה ברמת האחריות המוטלת על עובדי הרשות. אני מודה לכל הגורמים שהיו מעורבים בהשגת הבנות שמייצרות את האיזון הראוי ומחזק את ידיהם של ראשי הוועדים ברשות המסים ואדים אבנשטיין, רן סופר ודודו דורון על האחריות ועל הנחישות שהפגינו לאורך התהליך". 
 
 
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי ציין כי: "טיפוח ההון האנושי בשירות המדינה וברשות המסים בפרט, עוזר לקדם שירות איכותי ויעיל יותר לציבור. ההסכם שגובש מתוך הכרה משותפת של הצדדים בחשיבות התפקיד שממלאים עובדי הרשות, הינו חיזוק חיוני במאבק בהון השחור. כולי תקווה כי רוח שיתוף הפעולה בין הצדדים, תמשיך ללוות את הדיונים גם בעת גיבוש הסכם שכר חדשני לרשות המסים בישראל".
 
יו"ר הוועד הארצי של עובדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ואדים אבנשטיין: "אני מצדיע לעובדים שלנו על הסובלנות ועל הנחישות. הסכם הביניים מהווה את אבן היסוד להסכם הבא שאמור להביא לשדרוג נוסף של תנאי העסקת העובדים ולסייע בשיפור השירות החשוב שמעניקים עובדי רשות המסים לאזרחי מדינת ישראל. אני מודה לכל השותפים שתרמו ועזרו להביא את ההסכם לקו הגמר".
 
יו"ר הוועד הארצי של עובדי מכס ומע"מ, רן סופר: "ההסכם מהווה פריצת דרך ותחנה חשובה נוספת בכיוון הסכם שכר מודרני שאנו מקווים להביא לכלל עובדי רשות המסים. זה המקום להביע את הערכתי העמוקה לכל עובדי רשות המסים על אורך הרוח והעמידה האיתנה שהפגינו לאורך המו"מ".
 
יו"ר ועד עובדי שע"מ (שירותי עיבוד ממוכנים), דודו דורון: "ההסכם הינו ביטוי נוסף להערכה הרבה שמגיעה לעובדי רשות המסים ולעובדי שע"מ בפרט. זהו צעד בונה אמון בדרך לגיבוש הסכם שכר חדשני ברשות המסים. בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן וליו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי על הליווי ועל המעורבות האישית שלהם לקידום ההסכם, תודה גם להנהלה בראשות משה אשר שהייתה שותפה חשובה, ויישר כוח לחבריי ראשי הוועדים ברשות המסים על כך שעשו לילות כימים על מנת להביא הסכם שמיטיב עם העובדים. עובדי שע"מ נרתמים להמשך העשייה, לרבות שדרוגים טכנולוגיים והכנסת פתרונות מתקדמים לרשות, למען שיפור השירות שניתן לציבור".
 
 

חתימה על ההסכם אבי ניסנקורן, יעקובי ומשה אשר

 

שולחן משא ומתן:משה אשר, ניסנקורן, יעקובי, ואדים, כפיר חן ועוד

 

ההסכם יפורסם באתר בקרוב

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים