הסכמות בין נציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה בעניין פתרון המפגע הבריאותי בחניון קריית הממשלה בת"א (28.6)


בתיווכו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, הגיעו נציגי נציבות שירות המדינה ומר אלי להב - מזכיר הסתדרות עובדי המדינה במרחב תל אביב ומר ואדים אבנשטיין - יו"ר ועד עובדי מס הכנסה הארצי, להסכמות ביניים לפתרון המפגע הבריאותי בחניון קריית הממשלה בת"א ועומסי התנועה במקום.

בהתאם להסכמות שהושגו בין הצדדים, יום העבודה בקריית הממשלה יקוצר בחצי שעה מדי יום וכמו כן יונהג "שעון גמיש" וזאת על מנת לקצר את זמן השהייה בחניון ולמנוע פגיעה בבריאות העובדים. מטרת השעון הגמיש היא למנוע מצב בו כל העובדים יוצאים בו זמנית מהחניון, מהלך אשר צפוי למנוע את העומסים הקשים ביציאה ממנו. במקביל סוכם כי במהלך שלושת החודשים הקרובים יתנהל מו"מ בין הצדדים למציאת פתרונות קבע.

לפיכך, העיצומים אשר תוכננו בקריית הממשלה ביום א' הקרוב (1.7) ואסיפת ההסברה לא יתקיימו, וקבלת הקהל במשרדי הממשלה השונים תתקיים כרגיל.

 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים