הסכם קיבוצי חדש (2.10) בנתיבי ישראל


ההסכם שנחתם מאמץ את הסכם המסגרת במגזר הציבורי וכולל בנוסף מענקי מצוינות, הגדלה של תקציב קידומי השכר וגידול בתקציב הרווחה.

 
ההסתדרות, הנהלת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ונציגות העובדים בחברה חתמו על הסכם קיבוצי חדש.

ההסכם שהושג לאחר משא ומתן ממושך בין הצדדים, בהם גם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ערן יעקב ורשות החברות הממשלתיות, תקף עד סוף שנת 2020 ויחול על כ-320 עובדי החברה.

ההסכם מסדיר, בין היתר, נושאים כמו:
 מענקים ותוספות שכר
הגדלת תקציב הרווחה בחברה
פתיחת אופק קידום נוסף לעובדים שהגיעו לדרגות שיא
ואימוץ עלות תוספות השכר בהסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בשנת 2016, כמו גם הצמדה אוטומטית להסכמי מסגרת נוספים שייחתמו במגזר הציבורי בתקופת ההסכם.

כאמור, ההסכם הקיבוצי קובע כי נתיבי ישראל מצטרפת להסכם המסגרת במגזר הציבורי כפי שנחתם ביולי 2016. בהתאם לכך, הסכם המסגרת בגובה של 7.75% ייושם על כלל עובדי החברה, כאשר מחצית מתוספת השכר תחולק לעובדים כתוספת אחוזית ויתרת התוספת תינתן כתוספת שקלית ובאופן דיפרנציאלי, על מנת לחזק את העובדים ברמות השכר הנמוכות.
 
תוספות השכר מכוח הסכם המסגרת, תינתנה לעובדים בנוסף להפרשי שכר והפקדות רטרואקטיביות בגין כל התקופה ממועד כניסת הסכם המסגרת לתוקף. זאת ועוד, העובדים יהיו זכאים גם לחלקו השני של המענק החד-פעמי המעוגן בהסכם השכר במגזר הציבורי, בסכום של 1,000 שקל שיחולקו לכל עובד המועסק בהיקף של משרה מלאה.
 
לראשונה, הסכם השכר בחברה כולל מענקי מצוינות שנתיים שיחולקו לעובדים במנגנון דומה לזה שחל על מנהלי החברה. החל משנת 2017 ואילך, החברה תקצה עד 1.7 מיליון שקל מדי שנה לשם חלוקת מענקי המצוינות. יצוין כי בשנה הראשונה יחולק מחצית מהתקציב כמענק אחיד לכל העובדים בסכום של כ-2,650 שקל. המחצית השנייה של מענק המצוינות תשולם לעובדים, לכל המאוחר במשכורת אפריל 2018.

בשורה נוספת שנושא ההסכם החדש היא הגדלת תקציב קידומי השכר בחברה. החל מ-2017, יוקצה תקציב בסך 1.55% מעלות השכר בחברה לצורך תוספות קידום לעובדי החברה, על בסיס הישגיהם האישיים. לצד זאת, ההסכם גם פותח אופק קידום בשכר לעובדים שהגיעו לדרגות השיא במתח הדרגות בסכום של עד 1,000 שקל מעבר לרמה של דרגת השיא בה הוא משובץ.

הישג חשוב נוסף בהסכם החדש נעוץ בהגדלת תקציב הרווחה למען העובדים. החל משנת 2017, יעמוד תקציב הרווחה על סך של 2 מיליון שקל בשנה. עוד נקבע כי העובדים בנתיבי ישראל יהיו זכאים מעתה לשני ימי הצהרה בשנה, בדומה לנהוג בקרב עובדי המדינה.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי: "אני מברך את עובדי נתיבי ישראל על ההסכם המצוין עליו אנו חותמים היום, ועל הצטרפותם לציבור הרחב הנהנה מתנאי הסכם המסגרת במגזר הציבורי. לצד תודתי להנהלת החברה ולאנשי הוועד אשר השכילו לנהל מו"מ ענייני, אני מודה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על תמיכתו, המעורבות האישית ועשייתו הרבה למען העובדים".
 
המו"מ לחתימת ההסכם הקיבוצי לווה על ידי עו"ד קרן קלפר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, עו"ד אהוד שילוני ועו"ד אדר מוסל מטעם ועד העובדים, ועל ידי הכלכלניות מאיה וסרמן ומאיה מילר מאגף הכלכלה בהסתדרות.
 
טקס החתימה התקיים במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, יו"ר נתיבי ישראל עודד שמיר, מנכ"ל החברה ניסים פרץ, סמנכ"ל משאבים ומנהל בנתיבי ישראל אריה דהן ויו"ר ועד העובדים איריס פוקס. שותפים נוספים להבנות הם מנכ"ל האגף לכלכלה בהסתדרות שי בירן ומזכיר ארצי בהסתדרות עובדי המדינה דורון קרני.

טקס חתימת ההסכם לחיצת ידיים
מעמד חתימת ההסכם
צילום: יהודה שגב - דוברות ההסתדרות

 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים