הסכם קיבוצי חדש לעובדי מעברי הגבול (מרץ 2017)

ההסכם מעדכן את טבלת שכר היסוד של עובדי המעברים ב-10%, לרבות תוספת רטרואקטיבית שתשולם לעובדים בגין כל שנת 2016 *** בנוסף לכך, ההסכם מסדיר מענק מיוחד - "מענק מעברי גבול" ומעגן את זכאות העובדים לגמול מנהל, בדומה לעובדים המנהליים בשירות המדינה
 
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי והממונה על השכר במשרד האוצר ערן יעקב חתמו היום (ה') על הסכם קיבוצי חדש שמסדיר את שכרם ותנאי עבודתם של עובדי מעברי הגבול. ההסכם שתוקפו עד שנת 2024, יחול על כ-600 עובדים המשרתים במעברי הגבול השונים של ישראל.
 
במסגרת ההסכם, טבלת שכר היסוד של עובדי מעברי הגבול תעודכן ב-10%, והעובדים יקבלו את התוספת באופן רטרואקטיבי החל מ-01.01.2016. בנוסף לכך, העובדים יהיו זכאים גם להפרשות לקופת גמל ולקרן השתלמות בגין התוספת הרטרואקטיבית. כמו כן, לטבלת שכר היסוד של העובדים, תתווסף רמת שכר נוספת. 
 
ההסכם הסדיר גם מענק "מעברי גבול", המבוסס על נוכחות ועל ביצוע התפקיד. עובד שיעמוד בקריטריונים המנויים בהסכם במשך תקופה דו-חודשית, יהיה זכאי למענק בגובה 300 שקל. במידה ואותו עובד ימשיך לעמוד בתנאים לתקופה של חודשיים נוספים ברצף, יהיה זכאי למענק דו חודשי נוסף בסך 600 שקל. עמידה בקריטריונים בתקופה דו-חודשית שלישית ברצף תזכה את העובד במענק נוסף בגובה 800 שקל.
 
ההסכם החדש מעגן גם את זכאותם של עובדי המעברים לגמול מינהל, בדומה לעובדים מינהליים בשירות המדינה. זכאות זו תאפשר לעובדים להשלים קורסים והשתלמויות מקצועיות ולקבל על כך תוספת לשכרם, בהתאם לכללים. 
 
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי: "כעת אפשר לברך על המוגמר. לאחר תקופה ממושכת של מו"מ מורכב, הגענו להסכם שמתקן עוול ומשפר את תנאי עבודתם של עובדי המעברים. יישר כוח לעובדים על העמידה האיתנה ועל האחריות שהפגינו בתהליך".
 
 
גיבוש ההסכם לווה על ידי עו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אבנר סולטני ורן קופל, מזכירים ארציים בהסתדרות עובדי המדינה.
 
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים