השביתה ברשות האכיפה והגבייה נכנסת ליומה השישי
(29.10)

 

הסתדרות עובדי המדינה וועד העובדים ממשיכים בצעדים הארגוניים וישביתו גם היום את כל פעילות הרשות ברחבי הארץ, את המרכז לגביית קנסות ואת מטה ההנהלה, בהמשך לסכסוך עבודה שהוכרז ברשות.
 
נזכיר כי הצעדים ננקטים בשל כוונת משרד האוצר לבצע רפורמה מקיפה ברשות האכיפה והגבייה, באופן חד-צדדי וללא הידברות עם נציגות העובדים.
 
יצוין כי בשנתיים האחרונות נציגי ההסתדרות והוועד פעלו במספר ערוצים על מנת לחדש את המו"מ ולהסדיר את השלכות הרפורמה על העובדים. על אף הניסיונות ליישב את המחלוקת, פניות נציגות העובדים למשרד האוצר ולהנהלת רשות האכיפה והגבייה, הושבו ריקם.
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים