צעד נוסף לחיזוק מעמדם של עובדי הרנטגן בישראל  (19.12)


ההסתדרות והמדינה חתמו אמש (19.12) על הסכם קיבוצי חדש לשדרוג הדרגה התחילית בסולם השכר של ציבור הרנטגנאים *** משמעות המהלך היא שיפור מיידי בשכרם של העובדים הצעירים, המצטרפים למערכת *** תחולת ההסכם היא רטרואקטיבית וכלל העובדים הזכאים, ייהנו מתשלום ההפרשים על כל שנת 2017 כבר במשכורת ינואר  *** הסכם זה מצטרף לתוספת השכר הייחודית שלה זכאים עובדי הרנטגן מכוח הסכם המסגרת ***
 
ההסתדרות והמדינה חתמו אמש (ג') על הסכם קיבוצי חדש לשיפור תנאי העסקתם של עובדי הדימות והרנטגן בישראל. ההסכם נחתם במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד ויו"ר איגוד הרנטגנאים אריה הרשקוביץ.
 
ההסכם החדש מבטל את הדרגה התחילית בסולם השכר של עובדי הרנטגן, כך שהעובדים הצעירים המצטרפים לדירוג, יתחילו בדרגה 7, במקום בדרגה 6 כפי שהיה נהוג עד כה. משמעות המהלך היא שדרוג שכר מיידי של הרנטגנאים, בוגרי תואר ראשון, אשר נכנסים למערכת. מבחינה כלכלית מדובר בצעד שישפיע לא רק שכר היסוד של העובדים, אלא גם על העלאת ערך השעה שלהם והתגמול על עבודה נוספת. ההסכם צפוי לחול באופן רטרואקטיבי, החל מה-1.1.2017, כך שכלל העובדים הזכאים יקבלו את ההפרשים על השנה האחרונה במשכורת לחודש ינואר.
 
ההסכם לשדרוג הדרגה התחילית של ציבור הרנטגנאים, הינו חלק משורת ההסכמות שהושגו בין ההסתדרות לבין  המדינה, במסגרת המו"מ על הסכם המסגרת במגזר הציבורי, כפי שנחתם בשנת 2016 בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון. נזכיר כי לנוכח דרישת ההסתדרות לתקן עיוותי שכר בסקטורים ספציפיים, על פי הסכם המסגרת, הרנטגנאים זכאים גם לתוספת ייחודית, מעבר ל-7.75% שקיבלו כלל העובדים במגזר הציבורי, בשיעור נוסף של 7.5%. כפועל יוצא, תוספת השכר שלה זכאים הרנטגנאים מכוח הסכם המסגרת עומדת על סך 15.25%.
 

מעמד החתימה על ההסכם הקיבוצי

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים