באנר פורים

תוספת מעונות - עדכון - 1.1.18

בהתאם לחוזר הממונה על השכר, סכום תוספת המעונות עד גיל חמש, תעודכן החל מיום 1.1.18 כדלקמן:

1. עבור ילד אחד/ראשון - 313 לחודש.

2. עבור ילד שני - 211 ש"ח לחודש.

לחוזר הממונה על השכר

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים