קצובת ביגוד לשנת 2017 במגזר הציבורי


בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 18.6.17  יש לעדכן את קצובת הביגוד החל מה-1.7.17 בכ-0.81% , להלן סכומי קצובת הביגוד המעודכנים:

רמה 3 - 1,510 ש"ח
רמה 4- 2,108 ש"ח.

הקצובה תשולם במשכורת חודש יולי שתשולם  ביום 1.8.17.


קצובת ביגוד לסטודנטים לשנת 2017

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים