באנר פורים

יום עיון בנושא הקרן לביטוח הדדי וקרנות הפנסיה - 18.1.18


ביום חמישי ה-18.1.18, התקיים יום עיון בנושא הקרן לביטוח הדדי וקרנות הפנסיה. בכנס, שאורגן ע"י הקרן לביטוח הדדי של הסתדרות עובדי המדינה ונציבות שירות המדינה, השתתפו כ-500 מנהלי משאבי אנוש, אמרכלים, מנהלי מדור שכר וראשי וועדים עובדים.

את יום העיון פתח יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי בציינו את חשיבות המידע שיועבר למשתתפים ובקשתו להעבירו הלאה לעובדי המדינה.

סקירה בנושא הקרן לביטוח הדדי העבירה מנכ"לית הקרן לביטוח הדדי הגב' עליזה אוליאל תוך הסבר מפורט באשר למטרות הקרן, תנאי הצטרפות, מענקי נכות ופטירה ועוד.

סקירה בנושא הפנסיה העביר מר ציון לוי -מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות מנציבות שירות המדינה, תוך התייחסות לפנסיה תקציבית, קרנות פנסיה צוברות – קרנות וותיקות וקרנות חדשות וביטוח מנהלים.אריאל יעקובי נואם
מר אריאל יעקובי - יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ויו"ר הקרן לביטוח הדדי


עליזה אוליאל - מנכ"לית הביטוח ההדדי
הגב' עליזה אוליאל - מנכ"לית הקרן לביטוח הדדי


יור הסתדרות עובדי המדינה ואוליאל עליזה על במת הנואמים
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ומנכ"לית הקרן לביטוח הדדי


ציון לוי - אגף הפנסיה נציבות שירות המדינה
מר ציון לוי מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות - נציבות שירות המדינה

 

 

 


 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים