קרנות פנסיה וקופות גמל - אנשי קשר ודמי ניהול - חוזר מנהלת הגמלאות יוני 2015


נציבות שירות המדינה פרסמה חוזר זה כשירות לציבור העובדים,
בחוזר מידע לגבי קרנות פנסיה וקופות גמל, דמי הניהול  הנגבים ואנשי קשר.

למידע נוסף

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים