הסתדרות עובדי המדינה - עוצמה, עשיה, נתינה

הסרטון הבא ממחיש את חשיבות פעילותה של הסתדרות עובדי המדינה בישראל

מידע פופולרי