העמותה לקידום מקצועי – חברתי

אודות העמותה

העמותה לקידום מקצועי חברתי של המינהל והשירותים מיסודה של הסתדרות עובדי המדינה זוכה לפופולאריות גדולה ולהצלחה רבה בקרב העובדים במשרדים, במסגרות ובסקטורים השונים שבשירות המדינה.
סגנון החיים בבית ותמורות מקצועיות וחברתיות במקומות העבודה תופשים תאוצה בקצב מהיר. חידושים ושינויים טכנולוגים, מיומנויות מקצועיות גבוהות ושינויים מהירים בדפוסי העבודה הן בארץ והן בעולם הרחב, יוצרים צרכים חדשים ומסגרת זמן פנוי שרק הולכים ומתרחבים.
מגוון הפעילויות הרחב של העמותה לקידום מקצועי חברתי, שכמעט אין דומה לו במשק העבודה הישראלי, מעניק לעובדים אפשרויות רבות שמטרתן העשרה והרחבה מקצועית כמו גם תשומת לב חברתית ואישית. אלה מציעים פתרונות יעילים לצרכים המקצועיים והחברתיים החדשים ותורמים להזנה הדדית ולהעלאת רמת המוטיבציה בקרב עובדי המדינה. מספרי טלפון: 03-6138272/3/4/5 | פקס: 03-6138288
למידע נוסףעל העמותה לקידום מקצועי חברתי

ימי עיון

ימי עיון
למידע מלא על ימי עיון

קורסים לגמול א'

למידע מלא על קורסים לגמול א'

קורסים לגמול מנהל

למידע מלא על קורסים לגמול מנהל

 

 העמותה לקידום מקצועי חברתי רחוב היצירה 3, רמת גן
טלפונים: 03-6138272/3/4/5,
03-6138266 פקס: 03-6138288