באנר

קורסים

העמותה לקידום מקצועי - חברתי, מיסודה של הסתדרות עובדי המדינה,
מקיימת קורסים מסובסדים לעמיתיה. קורסים לצרכי גמול א' כמו גם קורסים לצרכי גמול מנהל.

לנוכחותכם, מנוע חיפוש לקורסים לגמול המבוקש וטופס רישום.למגזין העמותה 

עדכון הסדר התשלומים למשלמים בכרטיס אשראי

עפ"י החלטת הנהלת העמותה, עודכן הסדר התשלומים למשלמים בכרטיס אשראי כדלקמן: ניתן לשלם בתשלום אחד או  3-12 תשלומים בקרדיט.
חיפוש קורס
חיפוש קורס

קורסים לגמול מנהל

למידע מלא על קורסים לגמול מנהל

קורסים לגמול א'

למידע מלא על קורסים לגמול א'