באנר

קורסים

העמותה לקידום מקצועי - חברתי, מיסודה של הסתדרות עובדי המדינה,
מקיימת קורסים מסובסדים לעמיתיה. קורסים לצרכי גמול א' כמו גם קורסים לצרכי גמול מנהל.

לנוחותכם, מנועי חיפוש לקורסים לגמול המבוקש וטופס רישום.


למגזין העמותה 

חיפוש קורס
חיפוש קורס

קורסים לגמול מנהל

למידע מלא על קורסים לגמול מנהל

קורסים לגמול א'

למידע מלא על קורסים לגמול א'