טופסי הצטרפות

טופס הצטרפות- העמותה לקידום מקצועי - חברתי

טופס הצטרפות גמלאים לעמותה לקידום מקצועי - חברתי

טופס הצטרפות לעמותה– עמותה לקידום מודעות חברתית

טופס הצטרפות לקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית.

 

לטופס הצטרפות לקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית.
יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו  יחד עם תלוש הפנסיה (ממנהל הגמלאות)

לפקס מספר: 08-9161004 |  טלפון: 08-9161002

לחילופין, ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת:
העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית
כתובת: רחוב לוין אפשטיין 31,
רחובות 

ההצטרפות לקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית,
אינה כרוכה בתשלום כלשהו. 
          

לחוברת פעילות העמותה
 

טופס הצטרפות להסתדרות הכללית החדשה