הסכם קיבוצי גמול מנהל

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 21.4.09, בדבר תוספת "גמול מנהל" לעובדים המנהליים:

הסכם קיבוצי