רשימת קורסים לגמול מנהל

  1. מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי (40 ש"ל).
  2. ניהול למצוינות ארגונית ולאיכות השירות (40 ש"ל).
  3. מצוינות אישית (40 ש"ל).
  4. מנהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי (40 ש"ל).
  5. סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי (40 ש"ל).
  6. ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד במשרד ממשלתי (40 ש"ל).
  7. מערכת הבריאות.