באנר

גמולי השתלמות

קורסים הומוגניים במשרדי הממשלה

ישנה אפשרות לקיים קורסים לקבוצות הומוגניות בנות 25-35  איש במקומות העבודה. 
למעוניינים יש לתאם מול הגב' רחל שלמה - 03-6138272/3/4
חיפוש קורס
חיפוש קורס

גמול מנהל

בחורה חייכניתת עם מחשב נייד פתוח
לשאלות ותשובות בנושא גמול מנהל,רשימת קורסים, טופסי  בקשה,תעריפים, הסכם קיבוצי ומידע בנושא הכרה בגמול מנהל כתוספת לגמלאות
למידע מלא על גמול מנהל

גמול א'

בחורה חייכנית עם מחשב נייד פתוח

לריכוז הוראות בנושא גמול א' למדורגים בדירוג המנהלי הכולל: מי זכאי, מספר שעות נדרש להעשרה והכשרה, מסמכים שיש לצרף ועוד

למידע מלא על גמול א'

ועדת גמול ההשתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי,
 
     טלפון : 03-6921289 בימים א' - ה' בין השעות: 12.00-10.00  
 
הסתדרות עובדי המדינה רח' ארלוזרוב 93 ת"א
הממונה על גמול ההשתלמות: גב' אדלה בטאט.