קצובת ביגוד

תעריפי קצבת ביגוד

לחוזר הממונה על השכר – - קצובת ביגוד לשנת 2019

לחץ כאן