מדריך לפורש לגמלאות

מדריך מקיף ומעודכן בנושא זכויות העובד לקראת הפרישה לגמלאות.
המדריך כולל מידע המבוסס על הוראות החוק, תקשי"ר והוראות מנהל שונות;ומטרתו: הבהרת הנהלים, הזכויות ושלבי ההכנה לפרישה בכדי להקל על הפורשים ולוודא כי זכויותיהם מוצאו עד תום.

כתב וערך: ציון לוי, מנהל אגף פרישה וגמלאות, נציבות שירות המדינה

 למדריך לחץ כאן