מכרזים

מה אומר התקשי"ר על מכרז פנימי ובן מוסדי - החל מסעיף 11.4:

  • הליכי מיון למכרז פנימי ובן מוסדי
  • סדרי העבודה של וועדת הבוחנים
  • סיכומי וועדת הבוחנים
  • השגה ועוד

קישור לתקשי"ר