""

שכר מינימום

שכר המינימום לחודש:

5,000 ₪ לחודש החל מה- 1.1.17

שכר מינימום ליום:

לעובדים 5 ימים בשבוע: 230.77 ש"ח ליום.
לעובדים 6 ימים בשבוע: 200.00 ש"ח ליום.

שכר מינימום לשעה:

26.88 ש"ח


לחוזר חשכ"ל


ב- 1.12.17 יעלה שער המינימום ל-5,300 ש"ח וזאת בהתאם להסכם שנחתם ביום ה- 30.3.15 בין ההסתדרות והארגונים העסקיים במשק