טופס הצטרפות לעמותה

 

לטופס הצטרפות לעמותה

לעובדים המדורגים בדירוגים המקצועיים: (אקדמאים, הנדסאים, טכנאים וכו')
דמי החבר לשנת 2018 - 388 ₪.
יצוין כי העמותה לקידום מודעות חברתית (כמו גם העמותה לקידום מקצועי-חברתי), הוכרו זה מכבר על-ידי נציבות שירות המדינה לעניין תשלום דמי חבר עבור אלו המדורגים בדירוגים מקצועיים, כמפורט במכתבו של מר אריאל יעקובי .
לפיכך, עובדים אלו זכאים לתשלום דמי חבר, אחת לשנה, בהתאם לחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר.יש למלא את טופס ההצטרפות ולפקסס לפקס מספר:  03-7164538
טלפון בעניין דמי חבר והצטרפות: 03-7164540
טלפונים בעניין סמינרים: 03-5464481 | 03-7162298 | 03-7164539

או לשלוח לכתובת:
העמותה לקידום מודעות חברתית
רחוב ארלוזרוב 93, בנין ג'
תל-אביב  61146