הכרה בימי הסמינרים בחו"ל (עד יומיים) כימי היעדרות בשכר


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, הגיע להסכמה עם נציבות
שירות המדינה בדבר הכרה בימי ההשתלמות בסמינרים הנערכים במסגרת
העמותה לקידום מודעות חברתית.

במסגרת ההסכם, יכיר המעסיק ב-2 ימי השתלמות מתוך ימי הסמינר כימי
היעדרות בשכר, וזאת בכפוף להצגת אישור השתתפות בסמינר מטעם
העמותה (להלן קישור). האישור מיום 1 בינואר 2012.

למכתבם של מר אריאל יעקובי, מר אופיר בניהו
ואישור השתתפות בסמינר לחץ כאן