בהתאם לבקשתה המיוחדת של מנכ"לית העמותה הגב' עידית כהן, תקוצר תקופת הזכאות ליציאה לסמינרים החל מיום 1.1.17
למידע נוסףעל

זכאות יציאה לסמינרים בחו"ל

 
1. הזכאות ליציאה לסמינר בפעימה הראשונה הינה אחת ל-4 שנים ובפעימה השנייה ואילך אחת ל-3 שנים.

2. זכאים לצאת לסמינר עובדים בדרוג המנהלי החברים בעמותה לפחות בשנתיים האחרונות וכן, עובדים המצטרפים לעמותה ומשלימים שנתיים רטרו באופן עצמאי ומתחייבים לשנתיים נוספות.

3.  עובדים בדרוג המנהלי אשר מעוניינים לצאת בשנית או בשלישית, צריכים לסיים התחייבות קודמת.

4.  עובדים בדרוג המח"ר המשלמים באופן עצמאי לעמותה, עליהם לשלם את השנים מראש בטרם היציאה לסמינר ולצאת ללא התחייבות.
*סבסוד העמותה משתנה בהתאם לאחוזי המשרה, כך שעובד במשרה מלאה יהיה זכאי לסבסוד מלא ועובד במשרה חלקית יהיה זכאי לסבסוד חלקי בהתאם לגובה משרתו.

**עובדים החברים בעמותה משנת 2009/2010 עד היום וטרם יצאו לסמינר יקבלו מחיר מיוחד, פרטים בעמותה.