באנר

גמלאים

מדריך מקיף ומעודכן בנושא זכויות העובד לקראת הפרישה לגמלאות.המדריך כולל מידע המבוסס על הוראות החוק, תקשי"ר והוראות מנהל שונות ומטרתו: הבהרת הנהלים, הזכויות ושלבי ההכנה לפרישה בכדי להקל על הפורשים ולוודא כי זכויותיהם מוצאו עד תום.

כתב וערך: ציון לוי, מנהל אגף פרישה וגמלאות