באנר

תוספת 2.7% לפנסיה

של גמלאי הקרנות הוותיקות

הפנסיה של גמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר תעודכן בשיעור חודשי של 2.7% בהתאם לשיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן לשנת 2010.

השינוי בגובה הפנסיה מתבצע בהתאם לתיקון שנתקבל לפיו תעודכן הפנסיה כל שנה בהתאם לעליית המדד. תיקון זה מבטל את ההסדר שהיה קיים לפיו הפנסיות עודכנו מדי שנתיים או כאשר מדד המחירים עלה למעלה מ-4.25%.

כמו כן יזכו האלמנים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר להשוואת גובה הפנסיה שלהם לגובה פנסיית אלמנה וזאת כפי שקבע בג"צ בפסיקתו בנושא. ההפרשים ישולמו לאלמנים בגין התקופה שעברה מחודש דצמבר 2008.