באנר

הסכם קיבוצי מיום 17.4.08

גמלאי שירות המדינה מודים ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי על ההישג

הסכם קיבוצי שנחתם ביום 17.4.08 בגין גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית.

הסתדרות גמלאי שרות המדינה
הסכם קיבוצי שנחתם ביום 17 לאפריל 2008
בין ממשלת ישראל ומעסיקים ציבוריים נוספים לבין ההסתדרות מיוצגת ע"י עופר עיני
בגין גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית
 
 
     5.11.09
 
לציבור הגמלאים שלום רב,
 
בשעה טובה ומוצלחת ראינו כולנו בתלוש של ספטמבר 2009 את ההפרשים המכובדים שקבלנו, ובתלוש של אוקטובר את התוספת לגמלה, והבנו שסוף סוף התחיל להתבצע ההסכם שלנו הנ"ל.
 
השאלה היא האם קבלנו את מלוא התוספת המגיעה לנו?
על פניו נראה שכן, אבל חישוב מדוקדק מראה שבשיטה שהתוספות חושבו, כבר כיום, לאחר קבלת ההפרשים מגיע לנו עוד הפרש. יתר על כן, אם החישוב ימשיך להיעשות כמו שהוא נעשה כעת, תגיע לנו בעתיד עוד תוספת מידי חודש.
 
במה דברים אמורים?
החל מיולי 2008 קיבלנו תוספת של 5% בגין שחיקה ועוד 1.5% כמו עובדי מדינה, וביחד תוספת של 6.5%. אבל ההתייקרות שקיבלנו של 3.8% (בניכוי שבר של אחוז תלוי במועד הפרישה, ככתוב בהסכם, ובממוצע 3.4%), חושבה לפי המשכורת הקובעת של לפני קבלת התוספת של 6.5%. מה ההפרש? הנה החשבון: 6.5% כפול 3.4% שווה 0.22% תוספת החל מינואר 2009. כפול 12 חודש זה 2.64% מגמלה חודשית. אם ניקח גמלה לדוגמא של 5,000 ₪ מדובר ב-132 ₪ הפרש לשנת 2009.
 
אבל זה לא הכל
מינואר 2009 קבלנו עוד 1.5% תוספת עובדי מדינה, והחל באפריל 2009 קבלנו עוד 4% תוספת שחיקה. גם על תוספות אלה היינו צריכים לקבל את ההתייקרות לשנת 2008  של 3.4%. כלומר: עבור שנת 2009 מגיע לנו עוד 1.5% כפול 12 חודש שזה 18% ועוד 4% כפול 9 חודשים שזה 36% וביחד זה מסתכם ב-54% מגמלה חודשית, שהיינו צריכים גם על זה את ה- 3.4% התייקרות שזה 1.84% מגמלה חודשית.
ושוב לגמלה לדוגמא של 5,000 ₪ כפול 1.84%, זה עוד 92 ₪ הפרש לשנת 2009.
 
לסיכום:
עבור שנת 2009 מגיע לנו כבר כאמור 2.64% ועוד 1.84% שזה ביחד 4.48% מגמלה חודשית. ולגמלה לדוגמא של 5,000 ₪ זה יוצא 224 ₪.
ואם החישוב הלא מלא הנ"ל יימשך, הסכום שיגיע לנו ילך ויגדל מידי שנה!!!
 
מסקנה
צריך לדרוש שכל תוספת תתווסף מיד למשכורת הקובעת.
כך התוספת הבאה תחושב על משכורת קובעת מתוקנת לאחר התוספות ולא לפניהן.
מכיוון שאנחנו עומדים לקבל:
בדצמבר 2009 מהתוספת של 5% עובדי המדינה נקבל עוד 2% להשלים ל-5%. בינואר או פברואר 2010 נקבל עוד תוספת הצמדה למדד עבור שנת 2009. ובאפריל 2010 תוספת של עוד 3% שתשלים את ה-12% תוספת השחיקה שלנו.
 
מן הראוי לדאוג לתיקון הנ"ל של המשכורת הקובעת, גם מידי וגם שוטף להבא!!!
בברכה,
נורי בר –חוה, ועד גמלאי משרד האוצר
האחראי על מעקב ביצוע ההסכם.