מספרי טלפון -העמותות

 

העמותה  לקידום מקצועי חברתי (קורסים וימי עיון):
טלפון: 03-6138272/3/4/5  | פקס: 03-6138288

העמותה לקידום מודעות חברתית (סמינרים בחו"ל):
טלפונים בעניין סמינרים: 03-7164539 | 03-5464481 | 03-7162298 
טלפונים בעניין דמי חבר וחברות בעמותה:  03-7164540
מספר פקס: 03-7164538

הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית:
טלפון: 08-9161002 | פקס: 08-9161004