ספר טלפונים

הסתדרות עובדי המדינה: 03-6921271/2

בנק יהב: 2616*

גמול השתלמות לעובדי הדירוג המנהלי: 6921289/07 – 03
מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00

העמותה לקידום מודעות חברתית:
טלפונים בעניין סמינרים: 03-7162298 | 03-5464481 | 03-6033728
טלפונים בעניין דמי חבר וחברות בעמותה: 03-7164539 | 03-7164540

העמותה לקידום מקצועי- חברתי:
03-6138272/3/4/5

הסתדרות הכללית החדשה – מרכזיה: 03-6921111

ההסתדרות  הכללית – חדר מצב: 1-700-700-331 | 03-6921183 |

הקרן לביטוח הדדי:
02-6257630 | 02-6258343
 

הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית 
טלפון: 08-9161003  |  פקס: 08-9161004

מועדון נכון - מועדון הצרכנות לעובדי המדינה וגמלאיה:
03-6953518

מחלקת הנופש של עובדי המדינה:  02-6257630 | 02-6253693

קופת גמל עמ"י: 03-6957171

קרן השתלמות לדירוג המנהלי: 02-6542711/2/3

רשות ההסתדרות לצרכנות - 03-6921280 | 03-6921281