טלפון לסמינרים בחו"ל

העמותה לקידום מודעות חברתית:

טלפונים בעניין סמינרים: 03-7164539 | 03-5464481 | 03-7162298 

טלפונים בעניין דמי חבר וחברות בעמותה:  03-7164540

מספר פקס: 03-7164538