""

רכיבי שכר

טבלת שכר - דירוג מנהלי


לחץ כאן

הערה חשובה:

במהלך השנים, מאז פורסמה הטבלה, עודכן שכר העובדים בתוספות אחוזיות המצוינות בצמוד לשכר המשולב בתלוש השכר:
3.6% - בשנת 2001
5% - בשנת 2009
4% - בשנים 2011 ו-2012
2.25% - בחודש ינואר 2013
1% - יינתן בחודש ינואר 2015.

גמול השתלמות:

לעובדים הזכאים לתוספת בגין גמול השתלמות יש להוסיף את הסכומים כדלקמן:
גמול השתלמות א' - 328.76 ש"ח

גמול מנהל:

315 ש"ח - לאחר סיום שלושת השלבים (כל שלב מזכה ב- 105 ש"ח)

טבלת שכר - דירג המח"ר

לחץ כאן

הערה חשובה:

במהלך השנים, מאז פורסמה הטבלה, עודכן שכר העובדים בתוספות אחוזיות המצוינות בצמוד לשכר המשולב בתלוש השכר:
3.6% - בשנת 2001
4.7% - בשנת 2009
4% - בשנים 2011 ו-2012
2.25% - בחודש ינואר 2013
1% - בחודש ינואר 2015.

גמול השתלמות

לעובדים הזכאים לתוספת בגין גמול השתלמות יש להוסיף את הסכומים כדלקמן:
גמול השתלמות א' - 328.76 ש"ח.

גמול השתלמות ב' לאקדמאים:

עד דרגה 40+ : 328.76 ש"ח
מדרגה 41 : 430.86 ש"ח
מדרגה 44 ומעלה: 430.86 ₪ או לשיעור 9% מהשכר המשולב, לפי הגבוה מבין השניים.