""

מבנה תלוש השכר

בחודש פברואר 2009, נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת השכר המסדיר את מבנה תלוש השכר.
מבנה תלוש השכר מאפשר לעובד לבדוק כי נשמרו זכויותיו כולל תשלומים שונים כמו:
תשלום עבור הוצאות נסיעה, צבירת ימי חופשה, דמי הבראה ושעות נוספות.
תלוש השכר חיוני גם להתנהלות מול הביטוח לאומי במצבים כמו: תאונת עבודה, דמי לידה,
זכאות לדמי אבטלה ועוד.
למידע נוסףעל מבנה תלוש השכר