תקנון וועדי עובדים | ניהול כספי הוועד

תקנון וועד העובדים מרכז ב-11 פרקיו את ההוראות וההנחיות הנוגעות לוועד העובדים מיום ההחלטה על הקמתו ועד סיום כהונתו. בין היתר מתייחס התקנון לזכות לבחור ולהיבחר, נוהל הבחירות, משך כהונת וועד העובדים, וועד עובדים ארצי, הדחת יושב ראש, התפטרות, קופת הוועד ועוד תקנון וועדי עובדים.

תקנון וועדי עובדים

עדכונים לתקנון מיום 26.11.14