באנר

ביטוח שיניים

ביטוח הוצאות רפואת שיניים לעובדי וגמלאי המדינה ובני משפחותיהם - "דנטוב"

 

החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ, מודיעה כי "הראל" חברה לביטוח בע"מ נבחרה לבטח את עובדי המדינה ובני משפחותיהם בתוכנית "דנטוב" תכנית להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים חדשה ומשופרת.

להלן עיקרי השיפורים וההרחבות בתוכנית ביטוח השיניים החדשה "דנטוב":

הוסרו מגבלות והתניות רפואיות בקבלת טיפולי שיניים
  • חברת "הראל" תפעיל מערך שירות ייעודי למבוטחים, מוקד שירות לקוחות ומחלקת תביעות.
  • "החברה" תפעיל באופן שוטף צוות של רופאי שיניים, לטיפול בערעורים בירורים.
  • ההשתתפות העצמית במסלול ביטוח שיניים "משמר מורחב" אצל רופא הסדר בוטלה.

מסלול "משמר מורחב" כולל מעתה את טיפולי השיקום הבאים:

כתר ומבנה אחד, או שתל, מבנה וכתר אחד, או גשר של שלוש יחידות ושני מבנים. הזכאות הינה חד פעמית בתקופת ביטוח, ללא תוספת תשלום.

הורחב הכיסוי הביטוחי בתוכנית ביטוח השיניים הפרוטטי (משקם):

במסלול "פרוטטי מורחב" הורחבה בין השאר הזכאות לביצוע שתלים דנטליים, התווסף כיסוי ביטוחי לביצוע השתלת עצם והרמת סינוס.
הוגדלו ההחזרים מאת חברת ביטוח "הראל"במרבית טיפולי השיניים אשר מבוצעים אצל רופאי שיניים פרטיים (שאינם בהסדר).(ראה פרוט בטבלת התגמולים שבפוליסה) ההשתתפות העצמית עבור טיפוליי שיניים שיקומיים, אורתודנטים ושתלים דנטליים המבוצעים אצל רופאיי שיניים בהסדר הוקטנה משמעותית.

לתשומת לבך,

עמיתים שהצטרפו לתוכנית הביטוח "דנטוב" - תכנית להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים עד ה- 28.02.2013 (חלון הזדמנויות) יהיו זכאים למלוא תנאי הפוליסה ממועד הצטרפותם לביטוח. עמיתים שהצטרפו לתוכנית "דנטוב", החל מתאריך ה- 1.3.2013 ואילך יהיו זכאים למלוא תגמולי ביטוח על פי התנאים הבאים:
  1. זכאות לאחר תקופת אכשרה
  2. תשלום פרמיה גבוהה יותר

לקבלתשירות בנושא תביעות וגבייה: 03-7549090

ההצטרפות לביטוח הסתיימה