באנר

תוספת קצבה לגמלאים

בפנסיה תקציבית

תיקון לחוק שירות המדינה אשר אושר (דצמבר 2013) בעקבות מו"מ בין ההסתדרות לבין האוצר, יאפשר לגמלאי הפנסיה התקציבית במגזר הציבורי לקבל פיצוי רטרואקטיבי על תקופה שבה לא עודכנה קצבתם כנדרש

הישג חשוב לגמלאי הפנסיה התקציבית במגזר הציבורי: בעקבות מו"מ בין ההסתדרות לבין האוצר, אושר בשבוע שעבר בקריאה שנייה ושלישית תיקון 54 לחוק שירות המדינה (גמלאות).

תיקון החוק מעניק תוספות לקצבה לגמלאים בפנסיה תקציבית שפרשו מעבודתם בתקופה שבין 1.1.2009 עד ל-31.12.2012, בהתאם לחודש פרישתם. התוספות לקצבה חושבו על בסיס תוספות השכר שקיבלו עובדים פעילים בהסכם המסגרת שבין המדינה ומעסיקים ציבוריים אחרים לבין ההסתדרות.