באנר

מי זכאי להצטרף?

הדירוגים הזכאים להצטרף לעמותה וליהנות מההטבות:


 
מנהלי
01
עובדי המנהל והשירותים (הדירוג האחיד) במגזר הציבורי
02
חוזה בכירים ביטוח לאומי
05 | 557
טכנאי רנטגן
07 | 08
שירותי החוץ
09
מח"ר
11
מהנדסים
12
טכנאים והנדסאים
13
פסיכולוגים
16
מבקר המדינה
18
פיזיותרפיסטים
20
משפטנים (לרבות סנגוריה ציבורית) מקובלים למשפטים(עובדים בדירוג המשפטים או
בדירוג הפרקליטים ששכרם צמוד לשכר נושאי משרה שיפוטית)
21
פרקליטים
22
עובדים סוציאליים
24
עיתונאים
24 |27| 28 | 29
סניגוריה ציבורית
25
עובדי מעבדה, ביוכימאים ומיקרוביולוגים
33
רוקחים
34
אחים ואחיות (לרבות בריאות הציבור)
37 | 38| 39
פרא רפואיים
47 | 48
מרפאים בעיסוק
49
מפקחים ימיים
61
מקצ"ט
62 | 63
וטרינרים
32
עובדי מחקר אזרחי
43
 
במידה ואינכם נמנים על הדירוגים הרשומים לעיל, ניתן לברר את זכאותכם בטלפון: 08-9161002.

להצטרפות לעמותה, יש למלא טופס הצטרפות  לשלוח אותו בצירוף תלוש הפנסיה (ממנהל הגמלאות) לפקס מספר: 08-9161004 .

טלפון: 08-9161002 מענה טלפוני בין השעות: 8:30-16:00.

לחילופין, ניתן לשלוח את הטפסים בדואר לכתובת:
העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית
רחוב לוין אפשטיין 31, 
רחובות 

יצוין כי החברות בעמותה אינה כרוכה בתשלום.


בברכה,מנכ"ל הקרן
עו"ד אהוד סרפיאן                                


 

 

העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית  
 כתובת: רחוב לוין אפשטיין 31    
  טלפון: 08-9161002 | פקס: 08-9161004
מענה טלפוני בין השעות: 8:30-16:00