מי זכאי להצטרף?

הדירוגים הזכאים להצטרף לעמותה וליהנות מההטבות:

דרוג אחיד  - 01

עיתונאים - 29| 28| 27| 24
עובדי המנהל והשירותים במגזר  הציבורי (הדירוג האחיד) - 02 עובדי מעבדה, ביוכימאים ומיקרוביולוגים - 33
טכנאי רנטגן  08 | 07 רוקחים - 34
שירות החוץ  - 09
אחיות אחים (לרבות בריאות הציבור) - 39 | 38 | 37
מח"ר - 11 פארה רפואיים - 48 | 47
מהנדסים - 12 מרפאים בעיסוק - 49
טכנאים והנדסאים - 13 מפקחים ימיים - 61
פסיכולוגים - 16 מקצ"ט - 63 | 62
פזיוטרפיסטים  - 20 וטרינרים - 32
משפטנים (לרבות סנגוריה ציבורית) - 21 עובדי מחקר אזרחי - 43

פרקליטים - 22

מוקבלים לשופטים
(עובדים בדירוג המשפטנים או בדירוג הפרקליטים
ששכרם צמוד לשכר נושאי משרה שיפוטית) - 22 | 21
עובדים סוציאליים - 24


במידה ואינכם נמנים על הדירוגים הרשומים לעיל, ניתן לברר את זכאותכם בטלפון: 08-9161002

יצוין כי החברות בעמותה אינה כרוכה בתשלום.

להצטרפות לעמותה, יש למלא טופס הצטרפות  לשלוח אותו יחד עם תלוש הפנסיה (ממנהל הגמלאות) לפקס מספר: 08-9161004  
טלפון: 08-9161002 מענה טלפוני בין השעות: 8:30-16:00

לחילופין, ניתן לשלוח את הטפסים בדואר לכתובת:
העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, 
כתובת: רחוב לוין אפשטיין 31, 
רחובות 

בברכה,
מנכ"ל הקרן
עו"ד אהוד סרפיאן                                 העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית
                                    כתובת: רחוב לוין אפשטיין 31, רחובות  
                                   טלפון: 08-9161002 | פקס: 08-9161004
                                     מענה טלפוני בין השעות: 8:30 -16:00