באנר

קופת גמל יהבית

הלמן אלדובי – יהבית

מידע כללי

הלמן-אלדובי יהבית – קופת גמל בניהול הלמן-אלדובי קופות גמל בע"מ, הינה קופה לתגמולים לעצמאיים, תגמולים לשכירים ופיצויים. הקופה הוקמה בשנת 1981.
שיעורי ההפרשות המרביים מהשכר עבור תגמולים לשכירים עד  דצמבר 2004 היו 5% מן השכר על ידי העובד, ו- 5% על ידי המעביד. בעקבות הרפורמה במס, החל מחודש ינואר 2005 ניתן להגדיל את ההפרשות ל- 7% על ידי העובד ו- 7.5% על ידי המעביד.השיעור המרבי בעבור פיצויים הוא 8.33%. ממרץ 2008 מנהלי הקופה הם  הלמן-אלדובי קופות גמל בע"מ.

קופות גמל לשכירים

מיועדת להפקדת כספי תגמולים ופיצויים.החל מה- 01.01.05 - ניתן להגדיל את גובה ההפקדות וההפרשות:
  • עד - 7% - ניכוי עובד
  • עד- 7.5% - הפרשת מעסיק
העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק. עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של  5%.

קופת גמל עצמאית:

קופת גמל עצמאית – לביצוע הפקדות וולונטריות. ב- 5 שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש"ח בשנה.בקופה מתנהלים בנוסף חשבונות פועל יוצא מהסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ולזכותם מופקדת הפרשת המעסיק בגובה עד 7% מרכיבי עבודה נוספת.
למידע נוסףעל הלמן אלדובי – יהבית